BENVIDA

Estimados pais/nais, titores do colexio Julio Gurriarán, en primeiro lugar saudarvos e darvos a benvida a este blog que empeza a súa andadura con gran ilusión e moitas ganas de traballar, en beneficio da educación do nosos fillos/as.

Con este blog queremos ter un lugar onde poder difundir os nosos proxectos, e tamén manter ás familias informadas de todo o que sucede no colexio.

Aproveitamos para dicir que deberiamos participar activamente e non manter unha actitude pasiva.

Creemos que xuntos podemos facer moitas cousas, con ilusión e ganas moitas mais.

convocatoria Xunta ordinaria de socios
Convocatoria de xunta ordinaria de socios
ApresidentadaANPAAturuxoconvocaatódolo/associo/asáxuntaordinariaque secelebraráoxoves13 dexuñode2019,ás19:30horas,nosalóndeactosdaescola,naquesetrataránosseguintespuntosdaordedodía:
  1.  Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
  2.   Estadoactualdascontasealtas/baixasdesocios.
  3.     Lectura e aprobación da modificación dos estatutos da asociación.
  4.   Actividadesrealizadas.
  5.  Información de convocatoria de eleccións á xuntadirectiva ó comenzo do curso 2019-2020.
  6.  Rogosepreguntas.

Prégase ó/as socio/as que acudan, porser de interese para osneno/as, e presentenaquelasideaseproxectosquecreanquepoidanserrealizadasporestaasociación, asícomoinformarse do procedemento de renovación de cargos da directiva.

No hay comentarios:

Publicar un comentario